WELKOM OP WWW.NICOLAIJE.NL

bedrijf

Technische gegevens en Scheeps gegevens


Bouwjaar     1957                                                       Europanummer 02315792                           
Type             Motortankschip                                     Bouwwerf SWG 
Naam           Nicolaije                                                 Bouwplaats Gemersheim 
Eigenaar       Chak Nicolaije                                       Lengte (m) 59.20 
Domicilie      Enschede                                               Breedte (m) 7.53 
Nationaliteit  Nederland                                              Diepte (m) 2.54 
Ex Naam       Egbertine/Sagrada (23.15792)              Tonnage 625 
Kopschroef  (pk) 315
Vermogen    (pk) 624

Nicolaije , 59,20 x 7,54 x 2,54 , 625 ton , Bouwjaar 1957 , Werf Germersheimer Schiffswerft in Germersheim ( Duitsland ) , 624 pk Caterpillar , ex Maintank 2 , ex Kybernatank 9 , ex Pionier 21 , ex Taurus , ex 2x Egbertine , ex Sagrada 
  

producten die we zo al vervoeren zijn:


Vliegas
Vliegas komt vrij bij de verbranding van kolen. Veel vliegas is afkomstig van de kolengestookte electriciteitscentrales en wordt als grondstof hergebruikt in diverse processen, zoals de cementindustrie en de wegenbouw. De vliegas wordt zowel droog als nat (=aangevochtigd) vervoerd.

Vliegas is as die bij de verbranding van onder andere steenkool meegaat met de rookgassen. Het deel van de as die blijft liggen heet bodemas.Vliegas is luchtvervuiling, vandaar dat het tegenwoordig moet worden afgevangen. De deeltjes met een doorsnede groter dan 5 micrometer worden afgevangen door middel van luchtwervels. Kleinere deeltjes worden voor 99% afgevangen door elektrostatische filters: Doordat er een potentiaalverschil op het filter wordt gezet, zal het vliegas zich op de filterwand verzamelen. Eens in de zoveel tijd wordt dit eraf geklopt met hamers.Vliegas bestaat voor het grootste deel uit siliciumoxide, ijzeroxides en aluminiumoxide. Daarnaast bevat het onder andere zware metalen.Een groot deel van de vliegas wordt verwerkt in cement, beton en straatklinkers. Het verdicht namelijk de structuur van het beton, waardoor het beter beschermd wordt tegen invloed van buitenaf.Een klein deel van de vliegas is in water oplosbaar en wordt opgeslagen in tanks.Kalk
Kalk wordt voor vele toepassingen gebruikt. De kolengestookte electriciteitscentrales gebruiken kalk om de rookgassen te ontzwavelen. De rookgassen worden door de kalk geleid en door chemische reactie van de rookgassen en de kalk ontstaat gips.
Kalk is een aanduiding voor een aantal alkalischezouten van calcium, zoals calciumoxide (ook wel ongebluste kalk), calciumhydroxide (gebluste kalk) en calciumcarbonaat en calciumwaterstofcarbonaat.Wat men kalk noemt in "hard" kraanwater is opgelost calciumwaterstofcarbonaat (en magnesiumzouten). Wordt het water gekookt, dan wordt het onoplosbare calciumcarbonaat gevormd. Wanneer dit zich afzet op de hete delen van een pan of een verwarmingselement, dan noemen we dat kalkaanslag of ketelsteen.Kalk wordt ook in de tuin gebruikt. Hoewel het nauwelijks als plantenvoedsel wordt gebruikt, is het onmisbaar, omdat kalk helpt tegen zuren (als oxaalzuur) die anders de plant zouden vergiftigen. Verder is het noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen en verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt.Ook kalksteen is voornamelijk gevormd uit calciumcarbonaat.

Kalksteen is het basisbestandsdeel van cement

 

Kalk (CaCO3) wordt onder andere gebruikt voor bemesting van grond:

  • voor planten helpt het bij de opbouw van het eiwit en de vorming van de celwand
  • het zorgt voor de binding van de bodemzuren
  • het losmaken van de voedingsstoffen uit de grond en de humus
  • biedt hulp bij de stikstofbinding door bacteriën
  • verhoogt de algemene biologische activiteit
  • geeft een structuurverbetering aan kleigrondenCement
(Frans: ciment, ontleend aan het Latijns caementum, breuksteen of bouwsteen, dat refereert aan het verbinden (metselen) van gehouwen steen) is een snelhardend bindmiddel dat gebruikt wordt voor bouwwerken. Cement, dat voornamelijk uit calciumwaterstofsilicaat bestaat, is een fijngemalen materiaal dat na mengen met water een plastische massa vormt, die zowel onder water als in de buitenlucht verhardt. Met cement kunnen daartoe geschikte materialen aaneengekit worden tot een, ook in water, stabiele massa. Cement wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor beton en metselspecie.